Jak zbudowany jest system wczesnej detekcji pożaru w obiekcie biurowym?

0
2136

System przeciwpożarowy to jeden z kluczowych elementów zabezpieczających działanie biura. Niezależnie od liczby pracujących osób tego typu obiekt musi mieć odpowiedni system ochrony i wczesnego wykrywania zagrożenia. Zadaniem systemu detekcji pożaru jest szybkie wykrycie zagrożenia i ostrzeżenie osób przebywających w budynku. Przeczytaj, z jakich elementów składa się taki system.

Co to jest centrala pożarowa?

Sercem każdego systemu przeciwpożarowego jest centrala. Jej wielkość zależy w głównej mierze od rodzaju budynku i jego powierzchni. Centrala niejako skupia w sobie działanie czujników, które są rozsiane na terenie całego obiektu. Nowoczesne centrale mogą współpracować jednocześnie z kilkoma rodzajami czujek. Wśród nich wyróżniamy czujniki:

– dymy,

– temperatury,

– przeciwwybuchowe.

Ten ostatni rodzaj jest dedykowany przede wszystkim do zastosowań przemysłowych.

Sygnalizacja pożaru może następować na podstawie wykrycia określonych czynników jak dym, temperatura, płomień czy stężenie tlenku węgla.

Jakie wyróżniamy rodzaje czujników przeciwpożarowych?

Skuteczny system przeciwpożarowy nie może obejść się bez czujników. To od nich zależy szybka i skuteczna detekcja zagrożenia. Duży wybór czujników przeciwpożarowych jest dostępny w sklepie internetowym hazbi.com.

Wśród najbardziej popularnych czujników możemy wymienić czujniki dymu, jonizacyjne, detektory płomienia i temperatury. Podstawą działania każdego systemu przeciwpożarowego są czujniki dymu. Budowa czujników może być oparta o kilka różnych technologii. Wśród najbardziej popularnych rozwiązań dominują czujniki oparte na zjawisku fotoelektryczności i jonizacji. Czujniki fotoelektryczne wykorzystują źródło światła i specjalną fotodiodę. W standardowych warunkach wiązka światła omija fotodiodę. W momencie zadymienia danego pomieszczenia światło ulega rozproszeniu i pada na fotodiodę. To z kolei powoduje aktywację alarmu.

Na nieco innej zasadzie działają czujniki jonizacyjne. Tego typu urządzenie ma komorę jonizacyjną, w której znajduje się specjalny materiał i dwie elektrody. Wnikający do komory dym powoduje zmianę natężenia prądu pomiędzy elektrodami. To z kolei aktywuje alarm.

W systemach przeciwpożarowych często są instalowane detektory płomienia i temperatury. Detektor płomienia ma za zadanie wykryć promieniowanie, jakie jest emitowane przez płomień. Detektory płomienia wykorzystują zjawisko fotoemisji. Ich standardowy czas reakcji wynosi 2-3 sekundy od momentu pojawienia się płomienia.

Detektory temperatury reagują na zmianę temperatury w pomieszczeniu. Mogą one działać w dwojaki sposób. W pierwszym przypadku operator ustawia temperaturę graniczną. Po jej przekroczeniu następuje aktywacja alarmu. Detektor może także reagować na nagły wzrost temperatury. Tego typu czujniki są skuteczne dopiero w fazie pożaru.

Wybór konkretnych czujników warto dostosować do specyfiki danego budynku. Więcej szczegółowych informacji na temat czujników przeciwpożarowych oraz innych elementów tego typu systemu znajdziesz na stronie hazbi.com. W karcie produktu znajdziesz jego pełną specyfikację, co znacznie ułatwia podjęcie decyzji zakupowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here